Portfolio

You are here:
01-BKK-HOSPITAL-@KKC-01

Wall Wrap Bangkok Hospital @KhonKaen Airport

Client: BANGKOK HOSPITAL Code: KKCWW-A01 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณทางลงบันไดเลื่อน ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 27.55 Square Meter

Details
05-BMW31AUG14-UBP-01

Wall Wrap BMW @Ubonratchathani Airport

Client: BMW Code: UBPWW-A01 Airport: Ubonratchathani Airport Position: บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 58 Square Meter

Details
KBVWW-A02[R]03

Wall Wrap Bangkok Airways @Krabi Airport

Client: Bangkok Airways Code: KBVWW-A02[R] Airport: Krabi Airport Position: บริเวณผนังด้านข้างสายพานรับสัมภาระ [ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า] Size: 49.07 Square Meter

Details
KBVWW-01-02-air-asia00

Wall Wrap Air Asia @Krabi Airport

Client: Air Asia Code: KBVWW-01[L]-02[R] Airport: Krabi Airport Position: บริเวณเหนือเคาน์เตอร์เช็คอิน Size: 47Square Meter

Details
kanyarat-KKCWW-A06-00

Wall Wrap KANYARAT LAKEVIEW CONDOMINIUM @KhonKaen Airport

Client: KANYARAT LAKEVIEW CONDOMINIUM Code: KKCWW-A05 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณผนังด้านข้างประตูทางออก [ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า] Size: 47.1 Square Meter

Details
NOKAIR-KKCLW-02-00

Wall Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCLW-02 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณภายในอาคาร ชั้น 2 [ผู้โยสารขาออก] Size: 14.47 Square Meter

Details
Ais3-UBPWW-A02

Wall Wrap AIS 3G 2100 @Ubonratchathani Airport

Client: AIS 3G 2100 Code: UBPWW-A02 Airport: Ubonratchathani Airport Position: บริเวณหลังสายพานรับสัมภาระ[ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า] Size: 10.43 Square Meter

Details
KKCWW-01-NOKAIR02

Wall Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCWW-01 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณด้านข้างเคาน์เตอร์เช็คอิน Size: 17.01 Square Meter

Details
KKCWW-A01-04

Wall Wrap Bangkok Hospital @KhonKaen Airport

Client: Bangkok Hospital Code: KKCWW-A01 Airport: KhonKaen Airport Position: ทางลงบันไดเลื่อน ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 27.55 Square Meter

Details
AIS KKC 08

WALL WRAP AIS 3G 2001 @KHONKAEN AIRPORT

Client: AIS 3G 2100 Code: KKCWW-A04 Airport: Khonkaen Airport Position: บริเวณประตูทางออกห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 18 Square Meter

Details
AIS-@-UTH-00000000-2001

WALL WRAP AIS 3G 2100 @UDONTHANI AIRPORT

Client: AIS 3G 2100 Code: UTHWW-A06 Airport: Udonthani Airport Position: บริเวณผนังด้านข้างทางเดินออกมายังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 18.56 Square Meter

Details
D-MOND-02

DIGITAL SIGNAGE DER’ MOND @KHONKAEN AIRPORT

Client: DER’ MOND Code: KKCDS-A00 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณสายพานรับสัมภาระ (ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า) Size: LED ขนาด 42 นิ้ว

Details
UTHDS-A00-01

DIGITAL SIGNAGE NOK AIR @UDONTHANI AIRPORT

Client: NOK AIR Code: UTHDS-A00 Airport: Udonthani Airport Position: บริเวณสายพานรับสัมภาระ (ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า) Size: LED ขนาด 42 นิ้ว

Details
KKCWW-A06-00

Wall Wrap Sansiri @KhonKaen Airport

Client: SANSIRI Code: KKCWW-A05 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณผนังด้านข้างประตูทางออกห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 34.44 Square Meter

Details