Portfolio

You are here:
AIS-KKCWW-A04-001

WALL WRAP AIS @KHONKAEN AIRPORT

Client: AIS Code: KKCWW-A04 Airport: Khonkaen Airport Position: บริเวณประตูทางออกห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 18 Square Meter

Details
nok-air—kkcww-a01–02

Wall Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCWW-A01 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณทางลงบันไดเลื่อน ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 27.55 Square Meter

Details
02-thai-smile–KKCWW-A04-01

*NEW*Wall Wrap Thai Smile @Khonkaen Airport

Client: THAI SMILE Code: KKCWW-A06 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณหลังสายพานรับสัมภาระผู้โดยสาร ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 35 Square Meter

Details
thai-smile–KKCWW-D02-L-R-02

VINYL THAI SMILE @KhonKaen Airport

Client: THAI SMILE Code: KKCVN-D01 [L] KKCVN-D01 [R] Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณเหนือประตูทางหมายเลข 1 และ 2 จุดนั่งรอภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออก Size: [L] 42.68 Square Meter [R] 42.68 Square Meter

Details
thai-smile–KKCWW-A02-04

Wall Wrap Thai Smile @Khonkaen Airport

Client: THAI SMILE Code: KKCWW-A02 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณสุดทางลงบันไดเลื่อน ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 14 Square Meter

Details
nok-kkcww-01-04

Wall Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCWW-01 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณด้านข้างเคาน์เตอร์เช็คอิน Size: 17.01 Square Meter

Details
nok-air-kkcww-02-00

Lift Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCLW-02 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณภายในอาคาร ชั้น 2 [ผู้โยสารขาออก] Size: 14.47 Square Meter

Details
AIS-KKC-sep-00

WALL WRAP AIS 3G 2001 @KHONKAEN AIRPORT

Client: AIS 3G 2100 Code: KKCWW-A04 Airport: Khonkaen Airport Position: บริเวณประตูทางออกห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 18 Square Meter

Details
01-BKK-HOSPITAL-@KKC-01

Wall Wrap Bangkok Hospital @KhonKaen Airport

Client: BANGKOK HOSPITAL Code: KKCWW-A01 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณทางลงบันไดเลื่อน ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 27.55 Square Meter

Details
kanyarat-KKCWW-A06-00

Wall Wrap KANYARAT LAKEVIEW CONDOMINIUM @KhonKaen Airport

Client: KANYARAT LAKEVIEW CONDOMINIUM Code: KKCWW-A05 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณผนังด้านข้างประตูทางออก [ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า] Size: 47.1 Square Meter

Details
NOKAIR-KKCLW-02-00

Wall Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCLW-02 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณภายในอาคาร ชั้น 2 [ผู้โยสารขาออก] Size: 14.47 Square Meter

Details
KKCWW-01-NOKAIR02

Wall Wrap Nok Air @KhonKaen Airport

Client: Nok Air Code: KKCWW-01 Airport: KhonKaen Airport Position: บริเวณด้านข้างเคาน์เตอร์เช็คอิน Size: 17.01 Square Meter

Details
KKCWW-A01-04

Wall Wrap Bangkok Hospital @KhonKaen Airport

Client: Bangkok Hospital Code: KKCWW-A01 Airport: KhonKaen Airport Position: ทางลงบันไดเลื่อน ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า Size: 27.55 Square Meter

Details